KURS SETTING OUT

SZKOLENIE PRZYGOTOWUJĄCE DO PRACY W WIELKIEJ BRYTANII NA STANOWISKU INŻYNIERA BUDOWY

 

Szkolenie przygotowujące do pracy w Wielkiej Brytanii na stanowisku inżyniera budowy to pierwszy krok, ku uzyskaniu pracy w swoim zawodzie. Kurs jest prowadzony przez doświadczonych inżynierów przekazujących wiedzę inżynierom mniej doświadczonym lub bez doświadczenia, program szkolenia został stworzony na bazie kilkunastoletniego doświadczenia  w realizowaniu różnorodnych projektów budowlanych w WB.  Program kursu zawiera niezbędną wiedzę, która po odbyciu kursu pozwoli kandydatowi samodzielnie wykonywać pierwsze kroki na budowie jako inżynier budowy.

PROGRAM SZKOLENIA (2 x 8 godz.):
 
Dzień 1

1. Wprowadzenie do tyczenia i pomiarów elementów budowlanych – Setting Out - obowiązki inżyniera budowy w WB ( site/setting out engineer)  - na czym polega ‘setting out’ - skąd pobierać informacje:  omówienie: - rysunków technicznych - specyfikacji technicznej - rysunków   zbrojenia - plan kontroli jakości ( Inspection & Test Plan) - zapis prac budowlanych (Construction Record) - osnowy sytuacyjno-wysokościowej ( Primary and Secondary control station)
2. Tyczenie i pomiar wysokości - niwelacja  Omówienie instrumentów do niwelacji a) Niwelator ( Dumpy level) - budowa instrumentu - ustawienie i poziomowanie instrumentu - łata miernicza  - schemat niwelacji - wyznaczanie i pomiar poziomu - wyznaczenie poziomu rury, drogi – ćwiczenia
Ćwiczenia w terenie:  - wyznaczanie i pomiar poziomu
b)  Niwelator obrotowy laserowy (laser level) - opis i zastosowanie - ustawienie instrumentu
 c)  Laser rurowy (pipe laser)   - opis i ustawienie instrumentu, obliczenie nachylenia spadku rury ( gradient)

Dzień 2

3. Tyczenie i pomiar położenia punktu. Omówienie  instrumentów geodezyjnych do lokalizowania punktów o określonych współrzędnych geograficznych .
a) Tachimetr elektroniczny ( Total Station zwany EDM ) - budowa instrumentu - spoziomowanie i ustawienie instrumentu na stanowisku  - pryzmaty - komunikacja słowna i znakowa podczas wyznaczania - obliczanie współrzędnych ( coordinates) – ćwiczenia;  - obliczanie  kątów i odległości (bea
ring & distance) – ćwiczenia; ćwiczenia w terenie - wyznaczenie punktów, 
- pomiar punktów
 b) GPS (Global Positioning System) - zastosowanie

4. Najczęstsze występowanie pomyłki podczas ‘Setting out’ - omówienie:
 - tachimetr elektroniczny (EDM) 
- niwelator 
- taśmy miernicze 
- poziomice  
- sprawdzanie niwelatora (two peg test)  
- sprawdzanie ‘EDM’ 
- przenoszenie ‘Control Stations’

SZKOLENIE PROWADZĄ:

mgr inż. TOMASZ KACZWIŃSKI

mgr inż. DOMINIK PAWLUS