POZIOM PODSTAWOWY

KURS REVIT STRUCTURE

Kurs przeznaczony dla początkujących użytkowników programu AutoCAD Revit Structure. Użytkownik poznaje sposób pracy z podstawowymi obiektami programu, które są wykorzystywane prawie w każdym projekcie takimi jak: ściany, otwory ścienne, stropy, słupy i belki oraz tworzenie modelu analitycznego. Po zakończeniu kursu użytkownik winien umieć narysować prostą konstrukcję obiektu i wygenerować jej rzuty, przekroje oraz elewacje.

Program kursu:

1. Wprowadzenie do interfejsu programu.
2. Omówienie środowiska programu:
- tworzenie struktury projektu , rodziny obiektów
- zarządzanie stylami wyświetlania oraz widokami
- wprowadzanie modyfikacji podstawowych w modelu
3.  Projektowanie koncepcji:
- założenie siatki osi konstrukcyjnych, wprowadzenie modyfikacji parametrycznych , wprowadzenie ścian – rozwinięcie modyfikacji, tworzenie własnych stylów ścian, zasada współzależności obiektów,  wprowadzenie elementów konstrukcji (belki, słupy i stropy), sterowanie obiektami za pomocą tabeli właściwości obiektów
 4. Koordynacja działań, metody pracy na rzutach, przekrojach oraz widokach 3D:
5. Konstrukcje stalowe:
- omówienie biblioteki elementów stalowych, zasady wczytywania typoszeregów kształtowników stalowych, rysowanie i wstawianie kratownic
6. Konstrukcje żelbetowe:
- metodyka tworzenia żelbetów
- zbrojenia elementów betonowych ( płyt, żeber, belek, słupów, stóp i ław fundamentowych)
- metody pracy z żelbetami
7. Model geometryczny a model analityczny:
- tworzenie widoków analitycznych modelu
- możliwości modyfikacji i uproszczenia modelu analitycznego
- obiekty „STRUCTURAL” a model analityczny
8. Extensions for Revit:
- Revit to Robot (przenoszenie modelu do programu Robot Milenium)
- generatory zbrojeń (stóp, ław fundamentowych, belek słupów i otworów)
- generator rysunków technicznych zbrojenia
- import obiektów do Revit Structure

POZIOM ZAAWANSOWANY