REVIT MEP

 

Revit MEP to oprogramowanie bazujące na modelowaniu informacji o budynku (BIM) dedykowane dla inżynierów i projektantów instalacji: wod.-kan., wentylacji, elektrycznych i mechanicznych. Program pozwala projektować instalacje rurowe wod.-kan., rury i kanały wentylacyjne, oświetlenia i obwody elektryczne, jak również wykonywać różnego rodzaju analizy (ogrzewania, klimatyzacji i oświetlenia).

 

PROGRAM SZKOLENIA (2 x 8 godz.):
 
Dzień 1

 
1. Omówienie interfejsu programu 
● pasek menu ● przeglądarka projektu ● okno obszaru roboczego  przeglądarka systemów budowlanych (System Browser)
2. Przygotowanie szablonu projektu poprzez: ●
przystosowanie do potrzeb projektantów przeglądarki projektu ● określenie domyślnych ustawień dla poszczególnych instalacji ● zdefiniowanie biblioteki elementów normowych typowych dla pracy projektanta (np. definiowanie dodatkowej średnicy)
3. Podłożenie podkładu architektonicznego  
● określenie położenia poziomów architektonicznych oraz linii siatki modularnej ● śledzenie zmian w podkładzie architektury ● stworzenie szablonu widoku
4. Zdefiniowanie potrzebnych informacji o budynku, oraz wygenerowanie raportu obciążenia cieplnego i chłodniczego dla tego budynku (wyniki uzyskane na podstawie wprowadzonych informacji o pomieszczeniach) 

●  wprowadzenie obszarów obliczeniowych – space, zdefiniowanie dla nich parametrów obliczeniowych takich jak: zyski wewnętrzne od ludzi oświetlenia itp. ● wprowadzenie stref (zone) – grupujących obszary o jednakowych parametrach obliczeniowych – zdefiniowanie temperatur obliczeniowych, ilości powietrza wentylacyjnego itp. (narzędzie można wykorzystywać np. w ramach obszaru obsługiwanego przez centralę) ● definiowanie pozostałych parametrów potrzebnych do obliczeń (współczynników przenikania ciepła dla ścian, okien itp.) ● generowanie raportu, tworzenie zestawień na podstawie raportu oraz nanoszenie na rysunek wyników
5. Projektowanie instalacji - HVAC 

● zaprojektowanie odcinka instalacji klimatyzacyjnej (wstawienie nawiewników, małej centrali, przypisanie systemów - nawiewnych, wywiewnych) ●w zaprojektowanie odcinka instalacji grzewczej wodnej (wstawienie urządzeń, zdefiniowanie systemów - zasilanie, powrót) ● zaprojektowanie odcinka instalacji chłodniczej wodnej (wstawienie urządzeń, zdefiniowanie systemów - zasilanie, powrót)
Podczas tworzenie odcinków instalacji zaprezentowanie funkcji programu takich jak: 
o generale layout (automatyczne wygenerowanie ścieżki połączeń pomiędzy elementami składowymi instalacji) ● connect into (automatyczne połączenie jednej z części składowej instalacji z resztą zaprojektowanej instalacji)

Dzień 2
1. Projektowanie instalacji - WOD-KAN 

● wstawienie potrzebnych urządzeń sanitarnych do stworzenia instalacji (ubikacje, umywalki itp.) ● zaprojektowanie odcinka instalacji kanalizacyjnej ● zaprojektowanie odcinka instalacji ciepłej wody ● zaprojektowanie odcinka instalacji zimnej wody ● zaprojektowanie odcinka instalacji hydrantowej ● zaprojektowanie odcinka instalacji tryskaczowej
Podczas tworzenie odcinków instalacji zaprezentowanie funkcji programu takich jak: ● generale layout (automatyczne wygenerowanie ścieżki połączeń pomiędzy elementami składowymi instalacji) ● connect into (automatyczne połączenie jednej z części składowej instalacji z resztą zaprojektowanej instalacji)
2. Wyposażenie projektu w opisy i zestawienia 
● etykietowanie części składowych instalacji ● tworzenie legend kanałów, rur, obszarów obliczeniowych (space’ów) ● tworzenie zestawień elementów składowych instalacji zawierających fabrycznie dostępne dla danego typu elementów parametry
3. Przygotowanie projektu do wydruku 

● przygotowanie tabelki rysunkowej o zdefiniowanie stylów wydruku ● określenie skali i szczegółowości odwzorowania na kolejnych arkuszach wydruku ● wyposażenie rysunku w legendę lub tabelę zestawieniową

SZKOLENIE PROWADZI mgr inż. JOANNA STĘPIEŃ - inżynier wsparcia technicznego/inżynier ds. wdrożeń oprogramowania/specjalista w oprogramowaniu REVIT MEP, Robobat Polska Sp. z o.o. Graitec Group, Autodesk Platinum Partner