KURS BIM DLA MENEDŻERÓW

Metodologia BIM coraz śmielej wkracza na polski rynek. Zarówno projektanci, wykonawcy, jak i inwestorzy chcąc dostosować się do nowych ogólnoświatowych trendów w budownictwie będą potrzebowali odpowiednio wykwalifikowanej kadry. Personel ten będzie musiał sprawnie poruszać się w terminologii związanej z nowymi ścieżkami rozwoju budownictwa i co najważniejsze – potrafił tą wiedzę praktycznie wykorzystać. Dlatego oferujemy szkolenie oparte na modelach BIM pochodzących z rzeczywistych inwestycji powstałych na przestrzeni 7 lat. Zaufaj ekspertom i przygotuj się na nowe wyzwania w profesjonalny sposób!

Dla kogo?

Zakres programu szkoleniowego jest odpowiedni dla takich grup zawodowych jak architekci, projektanci branżowi, generalni wykonawcy oraz osoby zarządzające projektami. Ci, którzy dopiero rozpoczynają przygodę z BIM-em zyskają niezbędne podstawy a uczestnicy już zaznajomieni z pracą opartą o modele podniosą swoje kwalifikacje i usystematyzują posiadane informacje.

Cel i wynik szkolenia

Dzięki naszemu szkoleniu dowiesz się czym tak naprawdę jest Building Information Modelling, jakie są możliwości, ograniczenia i kierunki rozwoju tej technologii. Przedstawimy powszechnie stosowane standardy, w tym format danych Industry Foundation Classes, podstawowe zasady tworzenia poprawnych modeli BIM oraz wskażemy jak skonstruować rzetelny BIM Execution Plan (Plan Realizacji/Wykonania BIM).

Po naszym kursie sprostasz zadaniom związanym ze skoordynowaniem interdyscyplinarnego projektu – bez względu na jego wielkość. Zdobędziesz umiejętności w zakresie wyszukiwania kolizji i weryfikacji modeli oraz sprawnej komunikacji z zespołem za pomocą BIM Collaboration Format. Będziesz w stanie wskazać błędy projektantów w zakresie poprawności realizacji zadań związanych z BIM a także podpowiedzieć im jak oraz w jakim zakresie można je naprawić. Dla nas nie ma znaczenia na jakim oprogramowaniu pracujesz – dzięki temu szkoleniu będziesz umiał posługiwać się modelami IFC pochodzącymi ze środowisk: ArchiCAD, Vectorworks, Revit, AllPlan, DDS-CAD, Tekla Structures i wielu innych.

W cenie szkolenia są materiały szkoleniowe w wersji drukowanej, zestawy praktycznych autorskich ćwiczeń z wykorzystaniem oprogramowania Trimble Connect, BIMplus, Tekla BIMsight i BIM Vision wraz z modelami BIM z zakresu budownictwa kubaturowego dla branż: architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacyjnej, szablon BEP (w wersji edytowalnej), certyfikat ukończenia szkolenia oraz poszkoleniowe wsparcie merytoryczne przez okres 30 dni od daty ukończenia kursu

 

IEŃ 1

WPROWADZENIE

Podstawowe informacje

Podstawowe definicje i założenia metodologii: poziomy dojrzałości i wymiary BIM, zintegrowany proces budowlany, IFC, fundamenty standaryzacji w BIM, na czym polega idea OpenBIMu? Ofertowy i realizacyjny BIM Execution Plan.

Klasyfikacja IFC

Omówienie hierarchicznej struktury modelu, rodzajów elementów w branżach: architektoniczno-budowlanej oraz instalacyjnej. Podstawowe parametry. Rozwój formatu: IFC 4 i IFC 5.

Warsztaty

Podstawowa obsługa modeli BIM na przykładzie modelu konstrukcji obiektu użyteczności publicznej: nawigacja, filtrowanie elementów, możliwości wykorzystania dodatkowych funkcji (przedmiar z modelu).

PROJEKT BIM

Definicja, podstawowe zasady tworzenia modeli BIM

Kiedy projekt zaczyna być „projektem BIM”? Zakres i zawartość projektu BIM. Podstawowe założenia do projektowania: base point i survey point, definicja Level of Development wg opracowań: BIMforum i brytyjskich. Uniwersalne zasady modelowania, najczęściej popełniane błędy i sposoby na ich eliminację.

Warsztaty

Tworzenie wielobranżowego projektu na przykładzie modeli obiektu użyteczności publicznej.

Weryfikacja zgodności modeli w branżach: architektura i konstrukcja na przykładzie obiektu mieszkaniowo – usługowego oraz obiektu użyteczności publicznej z wykorzystaniem różnych narzędzi.

Weryfikacja poprawności modelu na przykładzie obiektu mieszkaniowo – usługowego

Współpraca przy zastosowaniu IFC – zasady, reguły, dobre praktyki

Jak eksportować modele? Definicja translatora i schematu. Zasady definiowania w zależności od oczekiwań. Widoki modeli.

Warsztaty

Różnice w sposobie eksportu zbrojenia na przykładzie budynku mieszkaniowego jednorodzinnego.

Rewizje w modelach BIM na przykładzie obiektu mieszkaniowo – usługowego.

 

DZIEŃ 2

ORGANIZACJA PROJEKTU

BIM Execution Plan

Omówienie zawartości Planu Realizacji BIM – podstawowe działy według zagranicznych opracowań. Na co zwrócić uwagę podczas spisywania zasad weryfikacji modeli? Nowe postaci i zadania w zespole projektowym: BIM Manager, Koordynatorzy BIM, Manager Informacji na wybranych przykładach z Polski i zagranicy. Profil polskiego Managera BIM. Oprogramowanie wspomagające proces BIM.

Warsztaty

Weryfikacja poprawności modelu.

Weryfikacja kolizji na przykładzie wielobranżowego projektu obiektu użyteczności publicznej

Komunikacja za pomocą BIM Collaboration Format.

BIM 4D, 5D…

BIM na budowie

Możliwości wykorzystania modeli BIM podczas realizacji inwestycji m.in w zakresie kalkulacji ilościowych i harmonogramów.

Warsztaty

Wykorzystanie modeli podczas realizacji: model BIM źródłem informacji dla branży geodezyjnej

Wizualizacja harmonogramu robót na przykładzie budynku mieszkaniowego jednorodzinnego oraz konstrukcji przemysłowej.

Weryfikacja poprawności modelu na potrzebę zamówień materiałów.

BIM w zarządzaniu

Model powykonawczy, zarządczy (facility management). Sposoby uzyskania modeli. Dane dla FM.

Warsztaty

Zarządzanie elementami i dokumentami na bazie modelu obiektu użyteczności publicznej

Warsztaty organizowane są w formie ćwiczeń praktycznych na komputerach i pokazach na żywo. Wykonywane są m.in na modelach takich inwestycji jak: Rynek odnowa (rewitalizacja rynku głównego w Jaworznie), Budowa Wydziału Rzeźby ASP w Warszawie, Dolnośląskie Centrum Sportu w Jakuszycach.

Wszystkie zagadnienia praktyczne są realizowane na programach wspomagających procesy BIM, m.in. BIM Vision, Tekla BIMsight, Trimble Connect, Solibri Model Checker.

 

Szkoleniowcy

Mgr inż. Maciej Dejer

Menedżer i doradca z dziesięcioletnim stażem w zakresie realizacji projektów w technologii BIM, koordynacji międzybranżowej oraz administracji projektami dla zadań realizowanych w Nowej Zelandii, Kanadzie, USA oraz Polsce. Vice-Prezes Zarządu Stowarzyszenia Technologii Informacyjnych w Budownictwie (BIMKlaster), odpowiedzialny m.in. za popularyzację wiedzy i procesów opartych na innowacjach. Doradzał i przeprowadzał procesy wdrożeniowe technologii BIM mające na celu podniesienie efektywności i konkurencyjności oraz jakości oferowanych usług przez firmy sektora budowlanego.

Zwolennik i prekursor wykorzystania nowych technologii w branży budowlanej i nie tylko. Współautor portalu BIMblog.pl.

 

Mgr inż. Karolina Wróbel

Absolwentka Wydziału Budownictwa Politechniki Świętokrzyskiej i Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej w specjalności Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie. Praktyk. Od ponad pięciu lat wraz z zespołem M.A.D. Engineers realizuje zlecenia w technologii BIM obejmujące konstrukcje żelbetowe i stalowe oraz architekturę. Pasjonują ją zagadnienia związane z pracą w oparciu o wykorzystanie otwartego formatu IFC, również dla infrastruktury.

Specjalistka w obsłudze takich programów jak: SketchUp, Tekla Structures, Tekla BIMsight, ArchiCAD, BIMestiMate oraz BIM Vision.

Autorka przewodnika BIM dla użytkowników SketchUp oraz artykułów na BIMblog.pl. Prelegentka konferencji i prowadząca warsztatów o tematyce BIM. Pełniąca funkcję BIM Menedżera na inwestycji Dolnośląskie Centrum Sportu w Jakuszycach i Hot Spring Bay.