KURS AUTOCAD

POZIOM PODSTAWOWY

Kurs przeznaczony dla osób rozpoczynających pracę w środowisku AutoCAD.  Na kursie omawiana jest filozofia pracy z programem AutoCAD, wygląd głównego okna aplikacji oraz dopasowanie programu do własnych potrzeb. Kolejne zajęcia poświęcone są zagadnieniom rysowania i modyfikowania obiektów. Omawiane sa również zasady pracy z warstwami, blokami, wymiarowanie oraz zasady drukowania.

Program kursu: Zajęcia nr 1. Wprowadzenie,  Pierwsze kroki, Nawigacja
Zajęcia nr 2. Rysowanie obiektów cz.1, Narzędzia rysowania precyzyjnego,  Tworzenie obiektów rysunkowych.

Zajęcia nr 3. Rysowanie obiektów cz. 2, Właściwości, Warstwy, Narzędzia selekcji
Zajęcia nr 4. Modyfikacja obiektów, Narzędzia modyfikacyjne,

Zajęcia nr 5. Inne typy obiektów, Teksty. Kreskowanie. Bloki
Zajęcia nr 6. Odczyt danych i wymiarowanie.Odczytywanie danych. Wymiarowanie
Zajęcia nr 7. Wydruk. Drukowanie
Zajęcia nr 8. Ćwiczenia

 

POZIOM ZAAWANSOWANY

 
Kurs dla użytkowników średnio zaawansowanych jest naturalnym rozszerzeniem wiadomości, które uczestnicy kursu posiedli podczas przerabiania pierwszej części. Po kursie podstawowym potrafią narysować proste projekty, lecz nie potrafią jeszcze skonfigurować własnego stanowiska pracy, nie potrafią również korzystać z narzędzi służących do ustawiania stylów pewnych funkcji oraz nie wiedzą nic na temat automatyzowania swojej pracy. Tych rzeczy dowiedzą się właśnie z cyklu "dla średniaków".

Program kursu:
Zajęcia nr 1. Wprowadzenie. Systemy rysunkowe. Tworzenie szablonów. Wymiana i recenzowanie rysunków. Eksport i import.  Transformacja plików PDF na DWG. Przegląd i recenzowanie projektów.
Zajęcia nr 2. Odnośniki zewnętrzne. Odnośniki rysunkowe.  Odnośniki zdjęciowe. Wprowadzenie do nieparametrycznego modelowania 3D.  Modelowanie swobodne.

Zajęcia nr 3. Bloki.  Bloki - rozwinięcie.  Bloki dynamiczne.  Tworzenie atrybutów. Sporządzanie listy atrybutów. Tryb wyświetlania i wydruku atrybutów.  Edycja atrybutów

Zajęcia nr 4. Wprowadzenie do parametrycznego modelowania 3D. Modelowanie parametryczno-obiektowe.

Zajęcia nr 5 Układy współrzędnych. Definiowanie układów współrzędnych. Współpraca programu z rzutniami. Oglądanie rysunku w przestrzeni. Zmiana punktu obserwacji. Style wizualne. Modelowanie w przestrzeni trójwymiarowej. Podstawowe pojęcia. Modele ścianowe.

Zajęcia nr 6. Modyfikacja obiektów 3D. Zmiana położenia obiektów w przestrzeni. Modyfikacja polilinii i powierzchni 3D.  Modelowanie bryłowe. Bryły proste. Bryły złożone
 Rzuty i przekroje brył. Modyfikacja obiektów bryłowych. Pojęcia podstawowe. Modyfikacja ścianek brył. Modyfikacja krawędzi. Modyfikacja brył

Zajęcia nr 7. Wizualizacja projektu. Oświetlenie. Materiały. Rendering.

Zajęcia nr 8. Ćwiczenia.